TARTALOMT

Thessalonice

Qessalonikh. – 1. Fülöp macedoniai királynak és a thessaliai Nicesipolisnak leánya (Athen. 13, 5, p. 557C), ki Nagy Sándor anyjával Olympiasszal együtt Kr. e. 317-ben Pydna bevételénél Cassander hatalmába került. Ez őt, hogy az uralkodó család tagjaként szerepelhessen, 316-ban nőül vette. Diod. 19, 49 skk. Justin. 14, 6. Három fiok született; Philippus, Cassander utóda, Antipater és Alexander; ezek ketten bátyjuk halála után az uralomért háborúba keveredtek, melynek folyamán Antipater anyját Thessalonicét, mivel állítólag Alexandert pártfogolta, megölette. Paus. 9, 7, 3. Just. 14, 1. – 2. A mai Szaloniki, egykor Macedonia egyik legjelentékenyebb városa, melyet Cassander épített az egykori Therme helyén, a thermei öböl északkeleti végén, s a melyet nejéről nevezett el. Strabo 7, 330. 9, 400. A város oly jól volt megerősítve, hogy a rómaiak (170-ben Kr. előtt) hiába fogták ostrom alá. Liv. 44, 10. Virágkora a rómaiak idejébe esik, mikor is tartományi főhely és egy praetor székvárosa lett. Virágzását első sorban fekvésének köszönhette; épen közepén feküdt ugyanis a Via Egnatiának, azonkívül pompás kikötője is volt, melyet a későbbi római császárok, első sorban Nagy Constantinus, még jobban kibővítették, úgy hogy Th. ez időben az antik világ egyik fő kereskedő városává lőn (Luc. asin. 46), melyben a római császárok is többször megfordultak. Itt volt a Szent Pál apostol alapította egyik legelső keresztény község is. Act. Ap. 17, 1. Szent Pál Apostol levelei a thessaloniceiekhez.

SZI. GY.