TARTALOMT

Thessalus

QessaloV. – 1. Haemon vagy – 2. Iason vagy – 3. Heracles fia; tőlük kapta a nevét Thessalia. Strab. 9, 433 skk. Diod. Sic. 4, 54 skk. – 4. Heraclida, a ki Dorieusszal kivándorolt és Siciliában vesztette életét. Hdt. 5, 46. – 5. Pisistratus fia. Thuc. 1, 20. – 6. Cimon fia, a ki Alcibiadest a mysteriumok megsértéseért bevádolta. Plut. Alcib. 19. 22. – 7. Hippocrates orvos fia Cosból. Irt egy orvosi művet, mely három könyvből állt, s azonfelül atyjának az iratait commentálta. – 8. Orvos a cariai Trallesből Nero idejében; az úgynevezett methodikus orvosi iskola (l. o.) egyik alapítója. – 9. Tragikus szinész, a ki N. Sándor menyegzőjén játszott. Plut. Alex. 10. 29. Just. 12, 13. 14.

SCH. A.