TARTALOMT

Thomas

Magister, QwmaV o MagistroV, görög grammatikus és szerzetes a 13-ik és 14-ik század határán, szerzetesi nevén gyakran Theodulus monachusnak nevezik. Főmunkája az eklogh (v. eklogai) onomatwn kai rhmatwn ’Attikwn, melynek czélja volt a tanítványokat a görög stilusba bevezetni; jó forrásokból van összeállítva és nem értéktelen a nyelvi adatok dolgában. Azonkívül írt scholionokat Aeschylushoz, Sophocleshez, Euripideshez, Aristophaneshez (a nevét viselő, Pindarushoz valók a Tricliniuséi), beszédeket és leveleket. Az eklogh editio princepse Kalliergitől (Romae, 1517), továbbá kiadta Ritschl (Thomae Magistri sive Theoduli monachi ecloga vocum Atticorum, Halis, 1832); a többi munkák kiadásait l. Krumbachernél (Gesch. der byz. Ldt. 2-ik kiadás, 1897, 550. l.).

P. V.