TARTALOMT

Thoon

Qown. – 1. A Gigasoknak egyike, a kit a Moerák öltek meg. Apollod. 1, 6, 2. – 2. Trójai vitéz, a kit Odyseus ölt meg. Hom. Il. 11, 422. – 3. Egy másik trójai vitéz, Phaenops fia, a ki testvérével Xanthusszal együtt Diomedes csapásai alatt vérzett el. Il. 5, 152. – 4. Phaeax dalia; egyike azoknak, a kik az Alcinous király által rendezett vitézi játékokban részt vettek. Od. 18, 113.

L. M.