TARTALOMT

Thrasyllus

QrasulloV. – 1. Athenaei hadvezér, a ki a peloponnesusi háborúban többször elsőrangú szerepet játszott. Ő volt az, a ki Thrasybulusszal együtt 411-ben a Samusnál veszteglő athenaei hajóhad zavarai alkalmával az oligarcha merényletet meghiúsította, s a kit a legénység ez okból, ép úgy, mint Thrasybulust, a régi strategusok helyébe vezérévé választott. Thuc. 8, 73–76. Kevéssel ezután aratta cynossemai győzelmét a lacedaemoni hajóhad felett. Thuc. 8, 100 skk. 410-ben Athenaeben találjuk, a hol a Deceleából előrenyomuló spartai királynak Agisnak támadását hiusítja meg. Xen. Hell. 1, 1, 33 skk. 409 tavaszára (Beloch) esik ioniai expeditiója, a mely azonban balul ütött ki, mert Ephesus közelében Antiochusszal együtt súlyos tengeri vereséget szenvedett, a mi őt arra kényszerítette, hogy a Hellespontus vidékén tartózkodó Alcibiadesszel egyesüljön. Xen. Hell. 1, 2, 1–15. Diod. 13, 64. Ismét találkozunk azután vele a híres arginusaei ütközet alkalmával (406 őszén), a hol a 8 jelenlévő strategus egyike. Xen. Hell. 1, 6, 30. Az ezen csatát hamarosan követő pörben 6 társával együtt (2 vezér, u. m. Protomachus és Aristogenes, nem merészeltek a nép itélőszéke elé állani) halálra itéltetett és kivégeztetett. Xen. Hell. 1, 7. – 2. Romában tartózkodó rhodusi astrologus, egy ideig Tiberius tanítója és kegyencze, ki azonban később kegyvesztetté lett. Suet. Tib. 14, 62. Tac. ann. 6, 20. Fragmentumai Müllernél találhatók FHG. 3, 501–5. Talán ugyanez az a Th., a ki (Tyranniont követve: Usener, Nachr. d. Gött. Ges. 1892, 212 skk.). Diogenes Laërtius (3, 61) szerint a platói dialogusokat tetralogikus csoportokba osztotta. L. ezenkívül H. Martin, Recherches sur les quatre personnages appelées Thrasylle (Annal. di scienzi math. 8, 1887, 428 skk.

H. GY.