TARTALOMT

Thrasymachus

QrasumacoV. – 1. Chalcedoni eredetű rhetor (o CalchdonioV, Plat. Phaedr. 267C), már a régiek szerint is (Suidas. Arist. rhet. 3, 8. Cic. or. 39, 40. Plato i. h.) Gorgiasszal együtt a művészi prózai stilus elméletének megalapítója, kiről újabb kutatások (Diels, Hermes, 23, 1888, 285. l.) kiderítették, hogy idősebb Gorgiasnál. Ő volt az első, ki elméletileg is felállította azt a mindenkorra érvényben maradt követelményt, hogy a prózai stilusnak periodikusan tagozottnak kell lennie (prwtoV periodon kai kwlon katedeixe, Suidas), Athenaeben működött. Iratai nehány töredék kivételével mind elvesztek. Diels (i. h.). Schwartz, de Th. Chalcedonio, ind. lect. Rostock, 1892, 3 skk. L. Norden, Die antike Kunstprosa, Leipzig, 1898, 1, 41 skk. – 2. Corinthusi philosophus, a megarai Stilpon mestere. Diog. Laërt. 2, 113.

GY. GY.