TARTALOMT

Thronium

Qronion, a keleti (epicnemidius) locrisbeliek erős fővárosa a sinus Maliacus déli partján a Boagrius folyó mellett. Egykor sokat szenvedett a földrengések miatt, mikor a folyó is megváltoztatta medrét. Kr. e. 429-ben az athenaei Cleopompus hódította meg, a szent háború idején pedig Phocis lakói pusztították, de megint fölépült. Romjai Palaeokasztro Pikraki mellett láthatók. Hom. Il. 2, 533. Thuc. 2, 26. Liv. 32, 35. 33, 3. Plin. 4, 7, 12.

K. J.