TARTALOMT

Thymoetes

QumoithV. – 1. Egyike a legöregebb embereinek Troiában. Priamus tetvére. Hom. Il. 3, 146. Felesége Cylla volt, fia Munippus, a ki Parissal egyazon napon született, de a kit Priamus anyjával együtt megölt, mivelhogy egy jóslat azt tartotta, hogy azon a napon olyan fiú születik, a ki Troia vesztét okozza. Bosszúból aztán Th. volt az első, a ki azt tanácsolta, hogy a végzetes falovat Troia falai közé ereszszék. Serv. ad Verg. Aen. 2, 32. – 2. Oxynthas fia, az utolsó athenaei király, a ki Theseus nemzetségéből származott (l. Melanthus). Az egyik attikai demos róla nyerte nevét. Suidas s. v. – 3. Trójai vitéz, Aeneas kisérője, a ki Turnus kezétől esett el. Verg. A. 12, 364.

L. M.