TARTALOMT

Tigranocerta

ta Tigranokerta, h Tigranokerta, örményül Tigranakert (kert syriai nyelven a. m. kert); Armeniának Tigranes (l. e.) királytól Kr. e. 80 körül egy fensíkon nem messze a Nicpehorus folyótól alapított és megerősített fő- és székvárosa. Lucullus Kr. e. 69 őszén T. falai alatt megvervén Tigranest, a még teljesen fel nem épült város egy részét elpusztította; mindamellett a város mint végvár tovább is fennállott, de a 3. században neve feledésbe ment. Romjai ma már nem léteznek; T. valószínűleg Nisibistől Nyugatra v. Északnyugatra a Masius hegy déli tövében feküdt (közel a m. Tell Ermenhez vagyis Örménydombhoz). Strab. 11, 522. 532. 539. Tac. ann. 12, 50. 14, 24. 15, 4. V. ö. Mommsen és Kiepert vitató czikkeit a Hermesben (9. kötet 129 skk.). Egli a Büdinger által kiadott Untersuchungen zur röm. Kaisergesch. cz. munkához, 1. köt. («Feldzüge in Armenien»).

P. K.