TARTALOMT

Tigris

o TigrhV vagy TigriV, ó-perzsa nyelven Tigra (annyira mint «nyíl»), új perzsául tîr (szintén = nyíl), aramaeus nyelven Diglath, örményül Deklath, az Ószövetségben Hiddekel, az assyriai feliratokon Idiklat, arabul Didjle vagy Satt, a sebes folyásáról ismeretes előázsiai folyam, mely több forrásból ered. Az egyik forrás Armeniában fakad Sophenében (ma Satt. v Didjle); a másik forrás Keleten a kurdisztáni hegyek (Gordaei montes) közt ered, a Van tótól (Lacus Thospitis) Délre; ezt Xenophon KentrithV-nek nevezi; ma Bohtan Csai vagy szintén Satt. A régiek a Tigrisnek egy harmadik forrását is ismerték, még pedig azt, mely a Van tótól Nyugatra fakadt. E patak völgyében haladt Xenophon Mesopotamiából belső Armeniába (ma Bitlis Csaj). Miután a Tigris az útját szegélyező hegységen ragadozó sebességgel áttört, lassabban folytatja útját és bal felől a Nagy és Kis Zabatusszal (m. Zab), továbbá a Physcusszal és a Dialasszal (Selas) egyesül. Alább Seleucia táján 150 stadiumnyira (27 km.) közeledik az Euphrateshez, a melylyel több csatorna által is összefüggött. Majd újra eltávozván az Euphratestől, ív alakjában Dél felé kanyarodik, mígnem Ampe város alatt vele egyesül. Végre az egyesült két folyam (m. Satt el arab) Tirat Dunijas, utóbb Teredon városán alul 2 (és több holt) ágra szakadva és iszapos lagunák és mocsarak között elhaladva, a Perzsa öbölbe hömpölyög. Hajdan a két folyam külön-külön ömlött az öbölbe, mely nyugati irányban jobban benyult a partvidékbe. Azóta azonban a Tigris és az Euphrates a magukkal hozott iszappal a tengeröböl fenekét kitöltötték és (közös) torkolatuk végét kitolták (évenként 22 méterrel nyomul elő a part a tengerbe). Abban, hogy melyik a kettő közül a főfolyam, a régiek véleménye eltér egymástól: legtöbbjük a 2 folyamot egyesülése után is Tigrisnek, a mai Baszra városától kezdve pedig Pasitigrisnek (a. m. Kis Tigris) nevezi, mások ellenben ez utóbbi néven az Eulaeust (ma Karun v. Kuren) a Copratasszal (m. Dizfulrúd) való egyesülése után értik; e két folyó a főfolyamtól kissé Keletre s vele csatornák által összekötve szakad a Perzsa öbölbe. Strab. 11, 529. 15, 728. 16, 746.

P. K.