TARTALOMT

Tillii

– 1. Q. Till., Kr. e. 48-ban Caesar Epirusba küldte, hogy gabonaszállításról gondoskodjék. Caes. b. c. 3, 42. – 2. L. Till. Cimber, talán cimber eredetű, eleinte Caesar leglelkesebb pártfele, utóbb legelkeseredettebb ellenfele, a ki részt vett az ellene irányúlt összeesküvésben, ép ő adta meg a jelt Caesar togájának lerántásával a gyilkosságra, midőn Caesar megtagadta az ő fitestvérének a számüzetésből való visszahivását. Utóbb Bithynia tartományának kormányzója; Cassiust támogatta, küzdött az ő és a Brutus érdekében mint egyik hajó parancsnoka. Cic. Phil. 2, 11, 27. fam. 12, 13. Sen. de ira 3, 30. Suet. Caes. 82. App. b. c. 2, 117. 4, 102 skk. – 3. Tribunus és senator, talán szintén cimber származású, Horatius (sat. 1, 6, 107 skk.) ócsárolja mint olyat, a ki nem illemtudó.

B. G.