TARTALOMT

Timagenes

TimagenhV, Alexandria bevételekor (55) fogságba került és Romába vitetett. Sullától szabadon bocsátva rhetori iskolát alapított, melynek jó hirét T. kihivó modora veszélyeztette. Augustus, kit szemtelen beszédjével megsértett, kitiltotta őt házából; boszúból aztán T. elégette Augustus tetteiről írt történetét. Hor. ep. 1, 19, 16. Sen. ep. 91. de ira 3. 23. Híres volt T. műve, melyben N. Sándor történetét tárgyalta; ebből meritettek Curtius, Plutarchus, Strabo és Josephus. Töred. l. Müller, Fr. h. Graec. 3, 317–323. V. ö. Schäfer, Quellenkunde.

SCH. S.