TARTALOMT

Timocrates

TimokrathV. – 1. Rhodusbeli, kit a perzsa Tithraustes ötven talentummal Görögországba küldött Kr. e. 355-ben, hogy a democratia vezetőit Sparta ellen háborúra bírja. Xen. Hell. 3, 5, 1. – 2. Athenaebeli, ki ellen Demosthenes heves beszédet tartott. – 3. Athenaebeli, ki ellen Dinarchus tartott beszédet. Dion. Hal. Dio 10. – 4. Lacedaemoni hadvezér. Thuc. 2, 92. – 5. Metrodorus epicureus bölcselő testvére, ki azonban emennek elveitől eltérő véleményt vallott. Diog. Laërt. 10, 4, 6. Cic. n. d. 1, 33, 40. – 6. Híres orvos, kit Galenus több izben említ. Fabricius, Bibl. Gr. 13, pag. 438.

K. J.