TARTALOMT

Timolaus

TimolaoV, Kr. e. 395-ben vezére volt a corinthusi democrata pártnak, a perzsáktól megvesztegetve a görög államokat Sparta ellen való harczra izgatta. Xen. Hell. 3, 5, 1. 4, 2, 11.

K. B.