TARTALOMT

Timon

Timwn. – 1. Az athenaei o misanJrwpoV, az embergyülölő, valószínüleg a peloponnessusi háborúk idejében, Alcibiadesszel egy időben; korának romlottsága a nagylelkü, adakozó, barátságos férfit lángoló gyűlöletre lobbantotta az egész emberiség iránt. Számos adoma s a vígjátékírók sűrű emlegetése valóságos typussá tette. Lucianus egy kitünő satirát írt róla. – 2. A phliusi, sceptikus bölcselő, rhetor és orvos, 280 körül született Kr. e. és 90 éves korában halt meg Athenaeben. Fő műve a silloi, gúnyos, hexameterben írott versek, melyekben a philosophiai iskolák merev dogmatismusa ellen harczolt. Wachsmuth, De Timone Phliasio, Lipsiae, 1859.

S. K.