TARTALOMT

Timoucoi

Massiliában a 600 tagú tanács élethossziglan választott tagjai, a kik közé nem vettek föl gyermekteleneket és olyanokat, a kik nem tudtak fölmutatni legalább is 3 generátióbeli polgári származást. 15 ú. n. proeswteV állottak a tanács élén, ezek fölött pedig a 3 legtekintélyesebb, a kik közt ismét egy volt a legfőbb. Caes. b. c. 1, 35. Strab. 4, 179.

CS. JÓ.