TARTALOMT

Tintinnabulum

csengetyű, a minőt a nyilvános életben jeladásra, háznál a rabszolgák korai fölkeltésére használtak. A barmok nyakára is szoktak csengetyűt akasztani.

CS. JÓ.