TARTALOMT

Tiribazus, Teribazus

TiribazoV, ThribazoV, Artaxerxes perzsa királynak Cyrusszal való háborúja idejében egyik tanácsosa és Nyugat Armenia satrapája (Xen. an. 4, 4, 4. 7, 8, 25. Diod. 14, 27. Plut. helytartója volt. Xen. Hell. 4, 8, 12. Sparta iránt mindig jóakarattal viseltetett s elsősorban az ő közbenjárására jött létre az Antalcidas-féle béke. Xen. Hell. 4, 8, 14 sk. 5, 1, 30. Ezután a cyprusi Euagoras ellen küldött hajóhadnak lett parancsnoka, de ezen háborúban vezértársának Orontesnek áskálódásai következtében a király megfosztotta állásától, sőt börtönbe is vetették. Diod. 15, 8. Nemsokára azonban sikerült tisztáznia magát, és a király, kinek egy izben életét mentette meg (Diod. 15, 10), ismét kegyébe fogadta (385 Kr. e.). Részt vett azután Artaxerxesnek a Caspius tenger mellett lakó cadusiusok elleni háborujában s ekkor itt a királyt és az egész sereget nagy veszedelemtől mentette meg; de mikor Artaxerxes nem tartotta meg igéretét, hogy t. i. jutalmul egyik leányát feleségül adja hozzá, bosszujában a király fia Darius szervezte összeesküvéshez csatlakozott, melynek felfedeztével neki is életével kellett lakolnia. Plut. Art. 24.

SZI. GY.