TARTALOMT

Tiridates

TiridathV. – 1. Előkelő parthus pártütő, a ki Kr. e. 30-ban IV. Phraates parthus király, az Arsacidák dynastiájának kiirtója ellen felkelést szervezett, de legyőzetett, mire Octavianushoz menekült, a ki oltalmába fogadta. Hor. od. 1, 26, 5. 3, 8, 19 sk. – 2. Több armeniai király neve, így I. Vologases parthus király öcscsének is a neve (Kr. u. 6 körül). Tac. ann. 12, 50. III. Tiridates, másként a «nagy T.» Armenia királya, sikerrel harczolt az újperzsa Sassanidák ellen és Kr. u. 302-ben keresztény hitre térítette népét.

M. L.