TARTALOMT

Tisamenus

TeisamenoV, TisamenoV. – 1. Orestes és Hermione fia, Cometes atyja, az achivusok királya; a heraclidáknak Peloponnesusba történt betörésekor ezek ellen harczolva esett el. Apollod. 2, 8, 3. Paus. 2, 18, 5. Síremlékét Helice mellett mutogatták, honnan hamvait későbben egy jóslat parancsa szerint Spartába vitték át. Paus. 7, 1, 3. – 2. Elisbeli jós, ki vitézül harczolt a tegeabeliek és argivusok ellen, majd Ithome mellett a messenebeliek ellen, továbbá Tanagra mellett az athenaebeliek ellen. Hdt. 9, 33–36. – 3. Mnesanion fia, athenaebeli, ki Kr. e. 403-ban indítványozta, hogy minden eddig meglevő törvényt újra vizsgáljanak meg és módosítsák a szükséghez képest. Andoc. myst. 82 skk. Lys. c. Nicom. pag. 28.

K. J.