TARTALOMT

Tithraustes

TiJrausthV, a sardesi satrapaságban Tissaphermes utóda (395-ben Kr. e.), ki az Ázsiába betört Agesilaus királylyal fegyverszünetet kötött és rábírta, hogy Pharnabazus tartományai ellen forduljon. Ez alatt a rhodusi Timocratest 50 talentummal Görögországba küldte, hogy ott ezen a pénzen háborút szítson Lacedaemon ellen s így a spartaiakat Agesilaus visszahivására kényszerítse. Xen. Hell. 3, 4, 25 skk.

SZI. GY.