TARTALOMT

Titianus

tulajdonkép olyanok neve, kiket a gens Titiából más gensbe adoptáltak; azután cognomenkép szerepel. – 1. Cornelius Tit., az ifjabb Plinius barátja. Plin. ep. 1, 17. 9, 32. – 2. Flavia Titiana, Flavius Sulpicianus leánya, Pertinax császár felesége, kit az ellene törő praetorianusok közeledtéről tudósított, különben erkölcstelen asszony. Dio Cass. 73, 7. 9. – 3. T. Flavius Tit., Kr. után 339 és 340-ben praefectus urbis, később praefectus praetorio Galliarum. 350-ben meghódolt Magnentiusnak, ebben s a következő évben ismét praefectus urbis volt. Ura követségbe küldte Constantinushoz, s bár ezzel szemben illetlenül viselkedett, Magnentius veszte után mégis kegyeihez tudott férkőzni s úgy látszik, ismét tisztségekre emelkedett. Zos. 2, 49.

T. K.