TARTALOMT

Titii

Ide tartoznak: – 1. Sex. Tit., Kr. e. 99-ben néptribunus (seditiosus civis et turbulentus), sikertelenül állt elő egy földtörvénynyel. Jul. Obs. 45. Saját tiszttársai és Antonius consul voltak ellenfelei. Utóbb törvény elé idézték és elitélték. Cic. de or. 2, 11. 66. Val. Max. 8, 1. damn. 3. Cicero (Brut. 62, 225) szónokként említi, de szemére veti nőies taglejtését, a melyet épen róla neveztek el. – 2. C. Tit., tragoediaíró, de több érdeme van mint szónoknak. Cic. Brut. 45, 167. – 3. C. Tit. Kr. e. 89-ben L. Porcius Cato háborúban lázadást szított, de nem bünhődött érette. – 4. Q. Tit., Kr. előtt 86-ban a chaeroneai csata után új győzelmet jósolt Sullának. Plut. Sull. 17. – 5. L. Tit., egyik hispaniai legióban szolgált mint hadi tribunus Kr. e. 47-ben s Caesar senatorrá nevezte ki. Caes. b. Alex. 57. Afr. 28. – 6. P. Tit., Kr. e. 43-ban néptribunus, föllépett Cicero ellen (Cic. fam. 10, 12), a ki Munatius Plancust kitüntetésekkel akarta elhalmozni; munkált a triumvirek hatalmának megerősítésén. Nem sokkal azután meghalt. App. b. c. 4, 7. Dio Cassius 46, 49. – 7. M. Tit., Munatius Plancus unokaöcscswe, Kr. e. 40-ben az ifjabb Pompejus fogságába került, a ki azonban szabadon bocsátotta. Utóbb (36) elkisérte M. Antoniust parthusi hadjáratában, a következő évben a kapott parancs értelmében Sex. Pompejus ellen vonult, a ki Ázsiába menekült volt, s azt elfogta s kivégeztette. App. b. c. 5, 134 skk. Általános gyűlöletet vont magára, hogy hálátlan lett az iránt, a kinek mindenét köszönhette. Vell. Pat. 2, 79. A 32. év körül Octavianushoz csatlakozott, tőle 31-ben megkapta a consulságot, küzdött alatta Antonius ellen s az actiumi csata előtt lovas ütközetben meg is verte. Dio Cass. 50, 13. – 8. Kr. előtt 21-ban Ázsiába kisérte Tiberiust; Horatius (ep. 1, 3, 9 skk.), ki a jövő költőjét látta benne, fölszólította, hogy énekelje meg Augustus tetteit. – 9. Tit. Sabinus, Germanicus barátja, Sejanus megtámadta Kr. u. 24-ben (Tac. ann. 4, 18), majd egy hűtlen barátja bevádolta és 28-ban halálra hurczolták. Tac. ann. 4, 68 skk. – 10. Tit. Proculus, barátjával C. Siliusszal egy időben végezték ki Kr. u. 48-ban. Tac. ann. 11, 35. – 11. Tit. Julianus, mint a hetedik legio alvezére tünt ki Moesiában és a roxolanusok elleni háború idején Sarmatiában Kr. után 69-ben. Tac. hist. 1, 79.

B. G.