TARTALOMT

Tlepolemus

TlhpolemoV. – 1. Híres heros Rhodus szigetéről, Heracles és Astyoche fia, Telephus öcscse; mint ifjú megölte atyja házában Tiryusben nagybátyját Licymniust, és hogy szabaduljon a rokonok fenyegetéseitől, Rhodusba menekült, hol Lindus, Ialysus és Camirus városokat alapította, honnan vitézeit a trójai háborúba vezette. Trója előtt Sarpedonnal harczolt, ki őt meg is ölte. Il. 2, 658. 5, 628. 655. – 2. Trójai hős, Damastor fia; Patroclus ejtette el. Hom. Il. 16, 416. – 3. Pythophanes fia, macedoniabeli; Nagy Sándor nemes csapatából; Kr. e. 325-ben Caramania helytartójává neveztetett ki; tartományát birtokában tartotta úgy a Kr. előtt 323-ban történt osztozásnál mint a triparadisusi után 321-ben. Még Antigonus sem merte őt tartományától megfosztani, jóllehet szövetségesét Eumenest már leverte; T. ugyanis igazságosan kormányzott és a nép előtt nagy kegyben állott. Arr. 6, 27. Diod. Sic. 18, 3. 39. 19, 68. – 4. Cibyrából származó festő; templomrablás gyanuja miatt Verreshez menekült s erőszakoskodásaiban czinkostársául szegődött. Cic. Verr. 4, 13.

K. J.