TARTALOMT

Tmolus

TmwloV. – 1. Tmolus lydiai hegy istene, Pluto v. Omphale férje, Tantalus atyja, versenybíró egy Apollo és Pan között folyt zeneversenyben. Ov. met. 11, 156 skk. – 2. L. Proteus, 1. – 3. Régibb formában Timolus (Ov. met. 6, 15. Plin. 5, 29, 110), pénzeken TumwloV, Lydia belsején áthaladó hegyvonal, körülbelül 2000 m. magas, Messogistól Keletre. Belőle fakadtak a Caystrus, Cogamus és Pactolus forrásai, s gazdag volt borban, előbb aranyban is. A magaslatán levő márvány toronyról a perzsák messze vidékre láthattak. Ott született állítólag ZeuV uetioV. Hom. Il. 20, 385. Verg. G. 2, 98. Ov. met. 2, 217. Aesch. Pers. 49. Strab. 13, 625 skk. Ma Boz dág. – Tacitus (ann. 2, 47) és Plinius (5, 29, 30) szerint a Tmoluson egy hasonnevű város volt, melyet 19-ben Kr. után földrengés pusztított el.

E. B.