TARTALOMT

Tolmidas

TolmidhV, athenaei hadvezér, inkább vakmerőségéről mint meggondoltságáról híres, tagja volt az ú. n. középpártnak, mely Athenaet szárazföldi hatalommá akarta tenni. Kr. e. 456-ban megkerülte hajóhadával a Peloponnesust, feldúlta a gythiumi kikötőt, legyőzte a sicyoniakat, és az elűzött messenieket a Naupactusba telepítette. Mikor Boeotiában az elűzött uralkodó családok tagjainak fondorkodása következtében forradalom volt kitörőben, T. 1000 harczossal, kik nagyobb részt fiatal önkéntesek voltak, Boeotiába vonult, hogy helyreállítsa az athenaei befolyást, és hatalmába kerítette Chaeroneát; mikor azonban Haliartus felé vonult, az elűzött aristocraták és ezeknek párthívei váratlan támadással legyőzték és sok emberével együtt megölték (446). Thuc. 1, 108. 113. Plut. Per. 18. Diod. Sic. 11, 84. 12, 6.

K. B.