TARTALOMT

Tolumnius

– 1. Híres, művészetéért Felixnek nevezett augur, ki Turnus pártján harczolt Aeneas ellen. A fegyverszünetet megsértette, de a támadásnál maga is elveszett. Verg. A. 11, 429. 12, 258. 460. – 2. Tol. Lar., Veji királya; négy római követet megöletett, kiknek szobrai még Cicero életében is a forumon állottak. Cic. Phil. 9, 2, 4. A. Cornelius Cossus vagy mint consul Kr. e. 428-ban, vagy mint magister equitum 426-ban párbajban megölte s így Romulus után ő volt az első, ki spolia opimát nyert. Liv. 4, 19, 31. Propert. 5, 10, 23.

T. K.