TARTALOMT

Tomyris

TomuriV, a massageták királynője, a ki Herodotus (1, 205 sk.) szerint az idősebb Cyrust legyőzte, megölte és levágott fejét egy vérrel megtöltött edénybe mártotta, azt mondván: «Most eleget ihatsz abból, a mi után szomjuhoztál.» Ezzel boszút állott Cyruson azon hadi cseléért, melylyel a massageták nagy tömegét elpusztította és T. fiát elfogta.

P. K.