TARTALOMT

Toranii

– 1. C. Tor., a Spartacus elleni hadjáratban Kr. e. 71-ben quaestor, C. Octaviusszal, a kinek fiát, Octavianust (58) gyámként gondozta, aediliskedett; utóbb Pompejus pártjára állt, a kinek bukása után Corcyrán tartózkodott s a poscriptio áldozata lett 43-ban. Suet. Oct. 27. App. b. c. 4, 12. 18. 95. – 2. Fia C. Tur., Antonius kegyeltje, ő idézte elő atyja halálát s utóbb eltékozolva vagyonát lopásra vetemedett; száműzték. App. b. c. 4, 18. Val. Max. 9, 11, 5. – 3. Tor. Flaccus, rabszolgakereskedő Augustus idejében. Suet. Oct. 69.

B. G.