TARTALOMT

Trachis

TraciV, Tracin, régi város Thessaliában az Oeta hegység magas lejtőjén, az Asopus folyótól Nyugatra feküdt. Hdt. 7, 199. Akkor lett nevezetesebbé, mikor a spartaiak Thessalia kulcsaként ismerték föl és a peloponnesusi háború hatodik évében Kr. e. 426-ban tizezer emberből álló gyarmatot telepítettek oda, a régi várostól hat stadiumnyira. Thucyd. 3, 92. Ezen új városnak ‘Hrakleia h en Tracini nevet adtak; de mivel Phthiotishoz is szokták számítani, így is előfordul: Heraclea Phthiotidis. Liv. 36, 14. 15. 22. Ezen új, és csakhamar virágzásnak indult város a sinus Maliacustól húsz, Thermopylaetől negyven stadiumnyira feküdt. Híres volt fellegvára és Artemis temploma. A rómaiak M. Acilius consul alatt hódították meg; kifosztása után minden jelentősége elenyészett. Strab. 9, 423. Plin. 21, 4, 10.

K. J.