TARTALOMT

Trachonitis

TracwnitiV (tracwn, zord hegyvidéket jelentő szótól), a Jordán keleti vidéke hat kerületének egyike, Batanaeától és Ituraeától Északra; lávafensík mély szakadékokkal, de termékeny mélyedésekkel is; ma Ledsa. Strabo 16, 755 skk.

E. B.