TARTALOMT

Trans Aquincum

kisebb római táborhely (castellum) a Duna bal partján, szemben Aquincummal (Obuda). A Notitiában (Occ. 33, 65) a Trans Acinco mellett contra Acinco név alatt is szerepel e megjegyzéssel (Occ. 33, 48): tra(n)s in barbarico. Idatius Fasti consulares szerint ugyanazon évben, t. i. 294-ben, castra facta in Sarmatia, contra Acinco et Bononia. A Notitia idejében (i. h.) a transaquincumi táborban tartozkodtak: egy cuneus equitum Stablesianorum, az auxilia vigilum s a praefectus legionis. A pesti oldalon levő ún. n. Vizafogónál (Rákos torkolata), szemben az óbudai hajógyári szigettel, hol az aquincumi tábornak kellett állania, tényleg napfényre került 1848-ban s aztán másodszor 1877-ben egy négyszögü, belső három oldalán oszlopos tornáczczal ellátott épület, melynek mindegyik oldalát 41 öl hosszunak találták. Tábornak mindenesetre kicsiny volt, de hogy katonai czélokra szolgált, azt az ott talált sokféle bélyeges tégla kétségtelenné teszi. Volt köztük tégla a legio IV Flavia (CIL III 10663 b) és a legio II adiutrix (CIL III 3750 x) bélyegeivel, aztán Frigeridus dux nevével (CIL III 10676b) s több, melyeken Quadriburgium (CIL III 3771 a. b. c. d) vagy Vincentia (CIL III 3773 a. b.) állott. E két utóbbi nevet a rómaiak a castellumok megjelölésére használták s azért más helyeken is találkozunk velök. Sőt kőfeliratok sem hiányoztak. A CIL III 3429 oltárfeliratot Dis reducibus patriis Svetrius Sabinus tartományi helytartó készítette, a CIL III 3501 felirat a legio II adiutrix egyik tisztjétől ered s Silvanus Silvester tiszteletére szól, míg a CIL III 3618 számu egy későkori sírfelirat. A CIL III 3429 felirat sokkal régebb Idatius datumánál, de kérdés, nem volt-e ezen oltár már építési anyagnak felhasználva. CIL III p. 456. Salamon, Budapest története, 1, 329–339.

K. BÁ.