TARTALOMT

Trapezus

TrapezouV. – 1. Város Arcadia déli részén, Parrhasia tartományban, az Alpheus felső folyásánál. Hippothous székhelye. Mikor Megalopolis alapíttatott, Parrhasia lakói ennek ellentállván, részben leölettek, részben pedig kivándoroltak a pontusi Trapezusba. Hdt. 6, 127. Paus. 8, 27, 4. 5. 29, 1. – 2. Sinope gyarmatváros a Pontus Euxinus délkeleti partján a Hyssus folyótól Nyugatra, a Macrones földjén. Megerősített fekvésénél és kikötőjénél fogva jelentékeny város lőn különösen a római időkben; főként Trajanus és Hadrianus császár emelték fontos várossá. Kikötője élénk kereskedelmi pont lett; jelentékeny szerep jutott neki a keresztes hadak idején is; mai neve Trebizonda, törökül Trabuzun. Xen. an. 4, 8, 22, 5, 5, 10. Strab. 12, 548. Mela 1, 19, 11.

K. J.