TARTALOMT

Trebonii

– 1. P. Treb., mivel megölte Lusiust, ezért Marius megjutalmazta Kr. e. 104-ben. Plut. Mar. 14. – 2. C. Treb., 55-ben néptribunus, Caesar híveitől megvesztegetve törvényt (helyesebben 2 törvényt) alkotott a tartományoknak Pompejus és Crassus közt való elosztása s Caesar galliai főhatalmának meghosszabbítása tekintetében (Dio Cass. 39, 33. Plut. Cat. min. 43), 54-től Caesar alvezére Galliában (Caes. b. g. 5, 17. 24. és t.), 49-ben Hispaniában harczolt Afranius ellen (Cic. Att. 8, 3) s Massilia megszállásában tevékeny részt vett. Caes. b. c. 1, 36. Mint Q. Cassius Longinus utódja 47-ben Hispaniába ment, de a Pompejus-pártiak elűzték. Dio Cass. 43, 29. Némi része volt 44-ben a Caesar elleni összeesküvésben (Plut. Caesar 17. Cic. Phil. 2, 14, 34), mint ázsiai helytartó (44) pénzzel segítette Brutust és Cassiust (Dio Cass. 47, 21. 26) s 43-ban Dolabella ölte meg. App. b. c. 3, 26. Ciceróval jó barátságban élt (fam. 15, 21. 10, 28.

B. G.