TARTALOMT

Tresviri monetales aeri argento auro flando feriundo

állami pénzverő mesterek, a kik felügyeltek a pénzverésre s próbának vetették alá az új pénzeket. Kr. u. 14-ben már megszünt e magistratus; a késő császárkorban azonban ismét voltak procuratores vagy praepositi monetae.

CS. JÓ.