TARTALOMT

Tresviri (triumviri) reipublicae constituendae

t. i. Antonius, Octavianus és Lepidus, mint tagjai a triumviratusnak nevezett szövetségnek, a mely a lex Titia (43. Kr. e.) alapján nyert törvényes megbízást arra, hogy a törvényeket az alkotmány megszilárdítása czéljából vegye revisio alá. Önkényes, erőszakos eljárásukkal a helyett hogy szilárd alapra fektették volna a respublicát, utolsó gyökerét is kiirtották. (Philippi 42. Kr. előtt). – Caesar, Pompejus és Crassus szövetsége; az ú. n. I. triumviratus, magánszövetség volt; őket tehát voltaképen nem illeti meg a t. elnevezés.

CS. JÓ.