TARTALOMT

Tretus, Tretum

TrhtoV, Trhton, hegyhát és hegyszoros, melyen át Cleonaeből Mycenae felé egy völgyszorost vezetett. A hegyben igen sok barlang volt, innen kapta a hegy «átlyuggatott» nevét. Nemea is közelében feküdt, és a monda szerint a nemeai oroszlán is ezen hegyláncz egyik barlangjában tartózkodott. Paus. 2, 15, 4. Hesiod. Theog. 331. Diod. Sic. 4, 11. Apollod. bibl. 2, 5, 1. v. ö. Leake, Morea, 2, 387. 3, 328.

K. J.