TARTALOMT

Triballi

Triballoi, hatalmas thraciai nép Alsó Moesiának lapályos részein (Triballikon pedion), a mai Szerbiában és Bulgária egy részében. Legrégibb lakóhelyük az Angrus és Brongus (Morava) mellékén keresendő. A Keletre lakó Treres néptől (l. e.) az Oescus (m. Iszker) folyó választotta el. Thuc. 2, 96. Sikeresen ellentállottak az Odrysae nép főnökének Sitalcesnek, sőt egy rablókaland alkalmával egészen a tenger partjáig jutottak és elpusztították Abderát Kr. e. 376-ban. N. Sándor hadat indított ellenök, mikor épen őt készültek megtámadni. Később (Kr. e. 125–100) a germán bastarnáktól sokat kellett szenvedniök és jelentéktelen és gyenge néppé váltak (Strab. 5, 301. 305. 317 sk.), országuk pedig Moesia római provincia egyik részét képezte.

P. K.