TARTALOMT

Tribunal

deszkából, kőből, esetleg hantból való magasabb négyszögletes emelvény (excelsus suggestus) a dilectust tartó vagy bíráskodó magistratus számára; rátették olyankor az illető magistratus sella curulisát és segédeinek (assessores) a subselliumát. Romában a forumon állandó tribunal volt; de állíthattak föl bármely ponton, a hol a magistratus biráskodni akart. Liv. 23, 32. Hogy a t. épen úgy mint a sella, lényeges járuléka volt-e a magistratusi bíráskodásnak vagy sem, azt nem tudni ugyan, de az valószínű, hogy a legrégebbi időkben a de plano hozott itélet nem volt érvényes. A hadvezér t.-ját illetőleg l. Castra.

CS. JÓ.