TARTALOMT

Tricastini

Trikastinoi, nép Gallia Narbonensisben. Fővárosuk volt Augusta Tricastinorum, ma Aouste. Liv. 5, 34. 21, 31.

V. L.