TARTALOMT

Triopas, Triops

TriopaV, Trioy. – 1. Hellen törzsökös hős. Szülei Posidon és Canace, a ki viszont Aeolus leánya. Apollod. 1, 7, 4. Gyermekei Iphimedea (l. Aloadae), Erysichthon (l. ezt) és Pelasgus. Thessaliai király vyolt, a ki a pelasgusokat a dotioni sikságról elűzte. Más hagyomány szerint (Diod. Sic. 5, 56. 57) Heliusnak és Rhodus nymphának fia volt, a ki vagy Thessaliából vagy Rhodus szigetéről vándorolt ki később Cariába és ott Cnidust alapította a triopiumi hegyfok mellett. Callim. Cer. 24 skk. Apollod. 1, 7, 4. V. ö. Ov. met. 8, 751. – 2. Argosi vitéz. Phorbas fia, Iasusnak, Agenornak és Messenének atyja. Pausan, 2, 16, 1. 4, 1, 1.

L. M.