TARTALOMT

Tripolis

TripoliV. A hasonnevű városok közül a Phrygiában a Maeander mellett fekvőn és a hasonnevű folyó mellett a Pontusban levő váron kívül különösen említést érdemel Phoeniciának jelentékeny tengerparti városa, ma Tarabulusz. Ez három részből állott, melyek mindegyike egy stadiumnyira volt a másiktól és külön fallal volt kerítve. Arr. 2, 13, 2. Strab. 16, 754. – Livius (42, 53) egy Tripolis nevű kerületet említ Thessaliában, mely Azorus, Pythium és Doliche várost ölelte fel és TripolitiV Pelagonia nevet is viselt. Strab. 7, 326 sk.

E. B.