TARTALOMT

Trocmi

Trokmoi, celta származású néptörzs, mely a tectosagusok és tolistobogiusok törzsével egyidőben barangolta be délkeleti Europát, mígnem átkelvén Kis Ázsiába Galatia földjén letelepedett. Liv. 38, 16. Pol. 31, 13. Strab. 4, 187. 12, 561. 566. Főhelyük Tavia volt, a Halystól Keletre. V. ö. Galatia (I. kötet, 781. lap). Stähelin, Geschichte der kleinasiatischen Galater (Basel, 1897).

M. L.