TARTALOMT

Troglodytae

Trwglodutai, vagyis barlanglakók; így nevezték a régiek többféle, a műveltség igen alacsony fokán álló népet; különböző vidékeken, pl. Libya belsejében, a Caucasus tövében, Moesiában képzelték. Legkivált azonban az Arab öböl mellékén Dél Aegyptusban és Aethiopiában lakó néptörzset nevezték így, a melyet ichthyophagusoknak is híttak; földjük neve Trwglodutikh nevet viselt. Strab. 16, 775. skk.

P. K.