TARTALOMT

Tropaeum Trajani

Trajanus császár Dacia meghódítása emlékére alsó Moesiában óriási tropaeumot állított, a melynek tövében T. T. nevű municipium keletkezett (helyén ma Adamklisszi falu). Magát a tropaeumot Kr. u. 315 után Constantinus restauráltatta; domborművei a bucurescii múzeumban vannak. Arch. Ért. 1896, 366 skk. 435 skk. 1897, 176 skk. 267 sk. CIL III p. 2100. 2241.

F. G.