TARTALOMT

Tryphon

Trujwn. – 1. Tulajdonképen Diodotus, tobzódó életű (innen T. neve) syriai hadvezér és trónkövetelő a Kr. e. 2-ik században, ki Antiochus Sidetes ellenkirályt támogatták, megverve Armeniába menekült, meghalt 134-ben Kr. u. App. Syr. 68. – 2. Görög grammatikus Alexandriából, Augustus idejében; mint az alexandriai iskola elveinek híve főképen nyelvészettel foglalkozott, mely téren legkiválóbbak voltak dialectologiai munkái. A spiritusokról szóló peri pneumatwn-ból fennmaradt egy jelentéktelen kivonat. A neve alatt ránk maradt peri tropwn czímű munka a tropusok tana tekintetében a legkiválóbb ókori termék, mivel azonban úgy tudományra mint nyelvre nézve mégis csak gyönge mű, aligha Tryphontól való, hanem legfölebb T. egy hasonló czímű könyvének kivonata. Töredékek összegyüjtve Velsentől (Berolini, 1853) és gyarapítva Schwabétől (Dionys. et. Pausan. fr.-ban).

P. V.