TARTALOMT

Tullus

– 1. Tull. Hostilius, Roma harmadik királya, a hagyomány szerint 672–640-ig uralkodott Kr. e. Mint harczias fejedelem folyton háborúskodott. Először Alba Longa ellen indult, mely hadjárata a Horatiusok és Curiatiusok harczával be is fejeződött. De ebből indult ki a második hadjárat, Fidenae ellen. Itt az albaiak, kik a rómaiak oldalán voltak, vezérük Mettius Fuffetius tanácsára kétszínűen viselkedtek. Ezért T. megölette Fuffetiust, az albaiakat Romába telepítette, hol a Coeliuson jelölt ki nekik lakóhelyet, az előkelő családokat felvette a patres közé, Alba Longát pedig földig leromboltatta. Még egy háborúja volt a sabinusok ellen, mely szintén az ő győzelmével végződött. Azonban, talán épen mert a harczban oly kitünő volt, elhanyagolta a vallásos dolgokat, a miért Juppiter nyilával agyonsújtotta. Liv. 1, 22 skk. Cic. r. p. 2, 17. Dion. Hal. 3, 35. L. Schömann, Diss. de T. H. Greifswald, 1847. – 2. Attius Tull., a volscusok főembere. Coriolanust mint vendégbarátját magához fogadta, de később meghasonlott vele, sőt halálának is okozója lett. Liv. 2, 40. Plut. Coriol. 22. 39. – 3. Tullus, L. Volcatius Tullus consul (33-ban Kr. e.) unokaöcscse, Propertius barátja, ki több elegiáját hozzá intézi.

I. B.