TARTALOMT

Turdetani

Tourdhtanoi, első népe Hispania Boeticának, a Singulis (ma Xenil) vizétől Nyugatra, a Baetis két partján, a legműveltebbek Hispaniában; ápolták a tudományokat, voltak történelmi könyveik, népdalaik, metrikailag szerkesztett törvényeik s a latinosodásra legkönnyebben hajlottak. Strab. 3, 139. 151. A latiumi jogot megnyerték, de a harcziatlanság hírében álltak. Liv. 34, 17.

V. I.