TARTALOMT

Tyndareus

TundareoV és TundarewV mythikus király Spartában. Szülei Oebalus és Batea nevű nympha (Apollod. 3, 10, 4), mások szerint Oebalus (vagy Perieres, Apollod. 1, 9, 5) és Gorgophone. Paus. 3, 1, 4. Testvérei Aphareus, Leucippus, Icarius és Arene (Apollod. i. h.), más hagyomány szerint Hippocoon és Icarion. Apollod. 3, 10, 4. Midőn testvére Hippocoon és ennek fiai Spartából elűzték, elbujdosott, és ezt a bujdosását a különféle helyi hagyományok különböző országokkal hozzák kapcsolatba. Laconiai hagyomány szerint Pellanában húzta meg magát, a messeniek Aphareus vendégeképen emlegetik. Paus. 3, 1, 4. 21, 2. Rendesen azonban azt olvassuk, hogy Aetoliába ment Thestiushoz, kinek segítségére volt a szomszédaival folytatott háborúkban, s a ki azért jutalmul feleségül adta neki leányát Ledát. Hom. Od. 11, 298. Apollod. 3, 10, 5. Eur. Iph. Aul. 49. Egy ideig így élt távol hazájától. Később azonban Heracles ismét Sparta trónjára segítette. Ledától született gyermekei: Timandra, Clytaemnestra és Philonoëe. Apollod. 3, 10, 6. Hom. Od. 24, 199. Történt azonban, hogy ő is Zeus is egyazon éjjelen élvezték Leda szerelmét. Ennek az eseménynek gyümölcséül születtek Zeustól Pollux és Helena, T.-tól Castor és Clytaemnestra (Tyndaridae). Hyg. fab. 77. V. ö. Hom. Il. 3, 23. 426. Midőn később Helena szépséges hajadonná fejlődött, kit a kérőknek valóságos raja vett körül, T. attól tartott, hogy nagy viszálynak magvait találja elhinteni, bárkinek is adja leánya kezét, végre aztán Odysseus tanácsára megeskette őket, hogy magára Helenára bízzák a választást és azt, a kit választ, minden baj és veszély ellen megvédelmezik. Cserében ezért a jó tanácsért később T. volt az, a ki Odysseus részére Icariustól megkérte Penelope kezét. Apollod. 3, 10, 9. Paus. 3, 20, 9. Mivel azonban T. akkor, midőn az isteneknek áldozatot mutatott be, az egyetlen Aphroditéről megfeledkezett, a mellőzött istenasszony azzal boszulta meg magát, hogy hűtlenséggel verte meg a királynak menyecskeleányait. Schol. Eur. Or. 239. V. ö. Paus. 3, 15, 8. Miután a Dioscurusok már a halhatatlanok sorába kerültek volt, T. vejét Menelaust hívta meg Spartába és ő neki adta át az uralmat. Apollod. 3, 11. 2. Pausanias (3, 17, 3) azt is állítja, hogy T. volt az, a ki Spartában Athena Chalcioecusnak szentélyt állított. Sírját Spartában mutogatták (Paus. 3, 17, 4), sőt a hagyomány még azt is állította róla, hogy egyike azoknak, a kiket Asclepius halottaikból feltámasztott. Apollod. 3, 11, 3. Schol. Pind. Pyth. 3, 96.

L. M.