TARTALOMT

Tyrrheus, Tyrrhus

Latinus király pásztora. Ennek egy szelidített szarvasát Ascanius, Aeneas fia nemsokára a trójaiaknak Latiumban való kikötése után elejtette s innen származott az első összeütközés a trójaiak és latinusok közt. Verg. A. 7, 183. Tyrrheus kunyhójában szülte Lavinia Silviust.

N. G.